PLATAFORMA WEB

COM POTS MILLORAR
LA GESTIÓ MUNICIPAL
AMB UNA APP?

COMUNICACIÓ FLUIDA

  • Augmenta el compromís i la transparència amb els teus ciutadans.
  • Incrementa el grau de satisfacció i valoració de la ciutadania sobre la gestió municipal.
  • Coneix les opinions i els interessos del ciutadà.

GESTIÓ MÉS EFICIENT DELS SERVEIS PÚBLICS

  • Millora la gestió de les incidències.
  • Gestiona i controla en temps real de les dades.
  • Facilita la proposta de solucions a problemes reals plantejats per la ciutadania i valoració de l’opinió del ciutadà sobre projectes i iniciatives municipals. 

GESTIÓ EFICIENT I ESTALVI

  • Prioritza de manera més eficient el pressupost segons el nivell de demanda.
  • Crea un municipi més sostenible i eficient, i avança cap a la Smart Village.